ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1 กระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2 กาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3 กาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4 กำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5 ขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6 จันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7 ฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8 ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9 ชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 เชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 นครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 นครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 นครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 นครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23 นนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 นราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25 น่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26 บึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27 บุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28 ปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29 ประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30 ปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31 ปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32 พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33 พังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34 พัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35 พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 36 พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 37 เพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 38 เพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 39 แพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 40 พะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 41 ภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 42 มหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 43 มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 44 แม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 45 ยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 46 ยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 47 ร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 48 ระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 49 ระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 50 ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 51 ลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 52 ลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 53 ลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 54 เลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 55 ศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 56 สกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 57 สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 58 สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 59 สมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 60 สมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 61 สมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 62 สระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 63 สระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 64 สิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 65 สุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 66 สุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 67 สุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 68 สุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 69 หนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 70 หนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 71 อ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 72 อุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 73 อุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 74 อุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 75 อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 76 อำนาจเจริญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลาที่สอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (หน่วยที่ ๘ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลาที่สอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (หน่วยที่ ๘ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลาที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลาที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02140 6000 ต่อ 6236 หรือ 6241

เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1 กระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2 กาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3 กาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4 กำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5 ขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6 จันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7 ฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8 ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9 ชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 เชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 นครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 นครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 นครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 นครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23 นนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 นราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25 น่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26 บึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27 บุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28 ปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29 ประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30 ปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31 ปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32 พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33 พังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34 พัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35 พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 36 พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 37 เพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 38 เพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 39 แพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 40 พะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 41 ภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 42 มหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 43 มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 44 แม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 45 ยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 46 ยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 47 ร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 48 ระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 49 ระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 50 ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 51 ลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 52 ลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 53 ลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 54 เลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 55 ศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 56 สกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 57 สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 58 สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 59 สมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 60 สมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 61 สมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 62 สระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 63 สระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 64 สิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 65 สุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 66 สุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 67 สุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 68 สุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 69 หนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 70 หนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 71 อ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 72 อุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 73 อุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 74 อุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 75 อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 76 อำนาจเจริญ

เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลาที่สอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1 กระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2 กาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3 กาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4 กำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5 ขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6 จันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7 ฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8 ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9 ชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 เชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 นครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 นครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 นครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22 นครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23 นนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24 นราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25 น่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26 บึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27 บุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28 ปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29 ประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30 ปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31 ปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32 พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33 พังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34 พัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35 พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 36 พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 37 เพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 38 เพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 39 แพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 40 พะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 41 ภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 42 มหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 43 มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 44 แม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 45 ยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 46 ยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 47 ร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 48 ระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 49 ระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 50 ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 51 ลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 52 ลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 53 ลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 54 เลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 55 ศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 56 สกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 57 สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 58 สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 59 สมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 60 สมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 61 สมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 62 สระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 63 สระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 64 สิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 65 สุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 66 สุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 67 สุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 68 สุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 69 หนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 70 หนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 71 อ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 72 อุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 73 อุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 74 อุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 75 อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 76 อำนาจเจริญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564